Referenties

Onderstaande gegevens zijn op 1 april 2013 van SchilderKTV.nl overgenomen.
Het SchilderKTV (SchilderKlanttevredenheidsonderzoek) wordt uitgevoerd door de organisatie De Betere Schilder die uitgebreide enquêtes behandelt onder en over schildersbedrijven.

Advies van de Consumentenbond…
`Zoekt u zekerheid, dan kiest u voor de Betere Schilder´.
*Bron: Consumentengids

Datum: 1 april 2013

Score

Score

Concurrent

Verschil

Hoeveel schilderbedrijven heeft u voor het uitgevoerde werk gevraagd een offerte te doen?

1.4

1.7

-0.3

Van hoeveel schilderbedrijven heeft u een offerte ontvangen?

1.3

1.5

-0.2

Hoe heeft u ons bedrijf gevonden?
via familie/vrienden/bekenden

46.3%

43.3%

3%

via vroegere ervaring

34.1%

24%

10.1%

via Gouden Gids

0%

0.8%

-0.8%

via ‘De Betere Schilder’

2.4%

2.2%

0.2%

via Winterschilder

0%

0.3%

-0.3%

uit telefoonboek

0%

0.9%

-0.9%

direct website schildersbedrijf

4.9%

8.8%

-3.9%

via zoekmachine op internet

12.2%

18.5%

-6.3%

anders

0%

1.3%

-1.3%

Kunt u ons nu beoordelen aan de hand van cijfers van 1 tot 10, waarbij 10 zeer goed is, voor wat betreft
de snelheid waarmee we op uw aanvraag gereageerd hebben

8.7

8.7

0

netheid van onze offerte

9

8.7

0.3

duidelijkheid van onze offerte

8.7

8.7

0

snelheid waarmee u de offerte van ons heeft ontvangen

8.7

8.7

0

gegeven technisch advies

8.9

8.8

0.1

gegeven kleuradvies

8.5

8.7

-0.2

onze prijs in relatie tot andere offertes

8

8.3

-0.3

uitleg over de wijze waarop wij het werk aanpakken

8.9

8.7

0.2

termijn waarin het werk kan starten

8.6

8.5

0.1

mate waarin u vertrouwen kreeg dat wij het werk goed en vakkundig zouden uitvoeren

9

9

0

Wat is uiteindelijk doorslaggevend geweest om voor ons bedrijf te kiezen?
prijs

2.5%

10.5%

-8%

duidelijkheid & netheid offerte

7.5%

7.7%

-0.2%

aanbeveling door familie/vrienden/ bekenden

25%

21.3%

3.7%

gekregen vertrouwen in offerte stadium

25%

21.9%

3.1%

gegeven advies

2.5%

9.6%

-7.1%

anders

37.5%

29%

8.5%

Is het werk gestart op de afgesproken tijd?
ja

90.2%

92%

-1.8%

nee

9.8%

8%

1.8%

Is het werk binnen de afgesproken tijd gerealiseerd?
ja

92.7%

95.2%

-2.5%

nee

7.3%

4.8%

2.5%

Kunt u ons nu beoordelen voor wat betreft de uitvoering van het werk, voor wat betreft:
netheid van werken door de schilder(s)

8.9

8.7

0.2

kwaliteit van het schilderwerk

9

8.8

0.2

mate waarin de schilders rekening hielden met de bewoners tijdens de uitvoering

9

8.9

0.1

mate waarin de schilders hun rommel opruimden

8.9

8.8

0.1

tijdsduur waarbinnen het werk is uitgevoerd

8.7

8.7

0

mate waarin onze schilders u tijdens het werk adviseerden

8.8

8.7

0.1

tijdstip waarop men begon

8.7

8.8

-0.1

tijdstip waarop men stopte

8.9

8.8

0.1

Hoe beoordeelt u het schilderbedrijf voor wat betreft:
professionaliteit

8.9

8.8

0.1

klantvriendelijkheid

9

9.1

-0.1

vakkundigheid van de medewerkers

9

8.9

0.1

betrouwbaarheid

9

9.1

-0.1

En hoe beoordeelt u:
duidelijkheid van de facturen

8.6

8.7

-0.1

netheid van de facturen

8.7

8.8

-0.1

correctheid van de facturen

8.8

8.8

0

mate van oplossen van klachten

8.7

8.8

-0.1

Zou u in de toekomst dit schilderbedrijf weer inschakelen?
ja, zeer zeker

75.6%

80.4%

-4.8%

ja, waarschijnlijk.

22%

17.1%

4.9%

mogelijk

2.4%

2.2%

0.2%

waarschijnlijk niet

0%

0.2%

-0.2%

zeker niet

0%

0.2%

-0.2%

Is nog iets waarover het schilderbedrijf met u contact moet opnemen?
ja

7.3%

10.6%

-3.3%

nee

92.7%

89.4%

3.3%

SchilderKTV.nl | Max Euwelaan 51 | 3062 MA Rotterdam | 010 – 2066900 | info@schilderktv.nl

Bekijk Schildersbedrijf De Leeuw op SchilderKTV.nl